Kakšne formalnosti v zvezi z novorojenčkom me čakajo?

napisal/a enasamamama

To je vprašanje, ki si ga jaz zastavljam že en čas, zato sem se odločila, da stvar malo raziščem in vam ta seznam strnem tukaj. Mamica, očka, pripravita se! Niso vse skrbi sladke! Me zanima kaj je lažje – uredit papirje za otroka ali za kredit… Nekatere formalnosti lahko opravimo že pred porodom, da imamo takrat manj skrbi z vsem skupaj, zato vam bom sproti pripisala kaj lahko uredimo prej. Nekje je treba začet, zato gremo kar od začetka.

1. Materinski, očetovski in starševski dopust

Materinski dopust

Materinski dopust morate urediti pred porodom na centru za socialno delo. Največ 60 dni pred porodom, torej v začetku vašega osmega meseca nosečnosti se zglasite na pristojnem centru za socialno delo, kjer vas usmerjajo naprej.

Namenjen je vaši pripravi na porod in negi otroka takoj po porodu. Uradno pričnete z njegovim koriščenjem 28 dni pred določenim rokom, v celoti pa traja 105 dni. Pod določenimi pogoji ga lahko koristi tudi očka ali celo stari starši. Koristi se kot polna odsotnost z dela in ga izrabite v celoti. Neizrabljenega dela ne morete koristit naknadno, razen če ste rodili pred predvidenim datumom.

Kdaj: pred porodom, največ 60 dni prej.

Kje: center za socialno delo.

Spodaj je vloga, ki jo morate izpolniti za uveljavljanje materinskega dopusta.

Očetovski dopust

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo, kjer ima mama prijavljeno stalno bivališče. Očetovski dopust morate urediti najkasneje en dan pred nastopom le-tega, po porodu. Za ureditev te formalnosti boste potrebovali obvestilo iz porodnišnice o rojstvu otroka.

Očetovski dopust traja 30 dni, očka ga mora izrabiti vsaj 15 koledarskih dni od rojstva vajine štručke, preostanek pa lahko koristi vse dokler otrok ne zaključi 1. razreda. Namenjen je očetom, da lahko na začetku čim več sodelujejo pri negi in varstvu otročička skupaj z mamico.

Kdaj: po porodu, najkasneje en dan pred nastopom očetovskega dopusta.

Kje: center za socialno delo.

Spodaj je vloga, ki jo morate izpolniti za koriščenje očetovskega dopusta.

Starševski dopust

Starševski dopust uveljavljate že z uveljavljanjem materinskega dopusta. Torej ga uredite pred porodom. Traja 2×130 dni, ali pa 260 dni, če ga v celoti koristi mamica. V primeru prenosa na očeta, se lahko prenese samo 100 dni, 30 pa še vedno mora koristiti mama. Največ 75 dni starševskega dopusta lahko preneseta in koristita do zaključenega prvega razreda osnovne šole.

Kdaj: pred porodom, hkrati z vlogo za materinski dopust, torej največ 60 dni prej.

Kje: center za socialno delo.

Spodaj je vloga, ki jo morate priložiti vlogi za uveljavljanje materinskega dopusta.

2. Vloga za uveljavitev pravice do (enkratne) pomoči ob rojstvu otroka

To je enkratna pomoč, ki jo prejmete od države in je namenjena nakupu opreme za novorojenčka, znaša pa v letu 2020 – 286,72 evrov. Tudi to formalnost uredite pred porodom na centru za socialno delo, kjer oddate dodatek k vlogi skupaj z vlogo za materinski dopust. Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

Kdaj: pred porodom, hkrati z vlogo za materinski dopust, torej največ 60 dni prej.

Kje: center za socialno delo.

3. Priznanje očetovstva – neporočeni pari

Tudi to lahko uredite že pred rojstvom otroka. Moški lahko prizna očetovstvo pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki. V najinem primeru je to bilo na upravni enoti. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja tudi otrokova mati.

Kdaj: pred ali po porodu.

Kje: center za socialno delo, upravna enota.

4. Določitev osebnega imena otroka

Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka otroka. Starša ga izbereta sporazumno in ga najkasneje 30 dni po porodu prijavita na upravni enoti. Osebno ime je lahko sestavljeno iz največ dveh imen in dveh priimkov.

Kdaj: najkasneje 30 dni po porodu.

Kje: upravna enota.

5. Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje

Če želite prek sebe zavarovati otroka, morate najprej imeti urejen svoj status zavarovanca. Prijavo morate urediti najkasneje 60 dni po rojstvu. Prvih 60 dni novorojenček koristi zdravstvene storitve na zavarovanje enega od staršev. Priporočam, da čimprej, da ob prvem obisku pediatra je to že za vami. Otrok je zavarovan kot družinski član do dopolnjene starosti 18 let, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.

Kdaj: najkasneje 60 dni po rojstvu.

Kje: osebno ali po pošti na ZZZS

6. Pridobitev osebne izkaznice, davčne številke in/ali potnega lista za novorojenčka

Davčna številka: jo prejmete po pošti v roku meseca dni po rojstvu otroka. Če jo želite urediti prej, se lahko po porodu oglasite na kateremkoli finančnem uradu. PRIJAVA NI POTREBNA.

Kdaj: v roku enega meseca prejmete po pošti.

Kje: osebno na finančnem uradu ali prejmete po pošti.

Osebna izkaznica in potni list: nista obvezna, lahko pa zaprosite zanju po rojstvu otroka. Oba dokumenta uredite na upravni enoti. Oba dokumenta sta veljavna 3 leta. Priporočljivo za starše, ki imajo namen potovati/dopustovati z otrokom v tujini.

Kdaj: po rojstvu otroka, uredite glede na svoje želje in potrebe.

Kje: upravna enota.

7. Pridobitev izpiska iz matičnega registra o rojstvu

Izpisek prejmete po rojstvu otroka na dom. Če potrebuje več izvodov izpiskov, morate za njih zaprositi sami.

Kje: kopijo lahko pridobite na upravni enote.

8. Uveljavljanje dohodninske olajšave za vzdrževane družinske člane

Vzdrževane družinske člane lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu dohodnine (na letni ravni).

Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za VDČ, ga lahko uveljavlja eden izmed staršev ali pa oba. V slednjem primeru si morata starša čas uveljavljanja razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev (npr. vsak po 6 mesecev).

Če se zavezanec odloči, da bo VDČ uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen  obrazec, ki se imenuje »Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Zaradi medletnega načina uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer.

Tega obrazca na spletu nisem našla. Če mi uspe, ga dodam naknadno.

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja vložiti Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (v nadaljevanju: vloga). Le to lahko enostavno vloži preko mobilne aplikacije eDavki , kjer je na voljo pred izpolnjena vloga, s podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge. Vlogo je mogoče vložiti tudi elektronsko preko sistema  eDavki. Zavezanec pa lahko vlogo odda tudi osebno ali po pošti na pristojni finančni urad.

Kdaj: po rojstvu otroka.

Kje: v aplikaciji, na spletu, osebno na finančnem uradu ali po pošti.

9. Otroški dodatek

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji. Prizna se z mesecem otrokovega rojstva, če ste vlogo oddali pravočasno. V nasprotnem primeru, jo priznajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka.

Kdaj: v 30-ih dneh po rojstvu otroka.

Kje: elektronsko, po pošti ali osebno na centru za socialno delo.

10. Nadomestilo plače

Je osebni prejemek in izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo. Obsega materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo. Materinsko nadomestilo je navzgor neomejeno, najvišje očetovsko in starševsko nadomestilo pa znaša za celoten mesec 3.664,31 evrov bruto. Osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v strnjenih 12 mesecih, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust. Center za socialno delo sam pridobi podatke o osnovi od Finančne uprave.

Za nadomestilo vložite vlogo skupaj z vlogo za materinski dopust.

Kdaj: pred porodom, največ 60 dni prej.

Kje: center za socialno delo.

11. Starševski dodatek

Če do nadomestila plače niste upravičeni, prejmete starševski dodatek. Znaša 258,09 evrov mesečno, upravičenka je za čas trajanja pravice vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mati (oziroma oče, če on koristi) in otrok morata imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Pravica traja 365 dni od rojstva otroka, v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se podaljša.

Kdaj: pred porodom, največ 30 dni prej.

Kje: center za socialno delo.

12. Pomoč ob rojstvu otroka – Občina

Nekatere občine svojim občanom ob rojstvu otroka nudijo različne vrste pomoči. Preverite, kako je s tem v vaši občini.

Več informacij lahko prejmete na spodnji povezavi.

Povzeto po: eUprava

Morda ti bo tudi všeč

Pusti Komentar

Spletna stran uporablja piškotke! OK Več o tem

Zasebnost & Piškotki